”Arvostamme jokaista henkilöä sellaisena yksilönä, kun hän on, emme syrji ketään tai aseta henkilöitä eriarvoiseen asemaan riippumatta heidän taustoistaan. Yhteisöllisyydestä ja vertaistuesta löytyy voimaa selvitä yksilöllisistä elämän haasteista. Lapsi koettelee rajojaan ja hänellä pitää olla rinnalla turvallinen aikuinen, joka osaa ohjata lasta oikeaan suuntaan. Kaikessa toiminnassamme noudatetaan tasa-arvoista ja asiakasta kunnioittavaa vuorovaikutusta.”