Ruonan Tukipalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita avohuollon tukitoimia jalkautettuna Ranualle sekä Ranuan ympäristökuntiin, esimerkiksi Pudasjärvi, Rovaniemi, Kemi, Simo, Tornio, Posio. Palvelumme ovat konkreettinen vaihtoehto sijoituksille, laitoshoidolle tai huostaanotoille.

Ruonan Tukipalveluiden toiminta on ammatillista ja perhekeskeistä. Tavoitteenamme on löytää asiakkaasta; lapsesta, nuoresta, perheestä itsestään ja sosiaalisesta lähiverkostaan voimavarat ja mahdollisuudet voittaa vaikeudet. Keskeistä on lapsen/nuoren sekä perheen kunnioittaminen, ottaen huomioon heidän vapautensa, vakaumuksensa, arvomaailmansa, elämäntapansa ja -historiansa. Tärkeää on lapsen/nuoren kokema fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus ja jatkuvuus. Pyrimme inhimillisyyteen, joka sisältää luottamuksellisuuden, läheisyyden sekä yhteenkuuluvuuden. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaistamme, lapsista, nuorista, perheestä. Jokaista kohdellaan ainutkertaisena yksilönä.

Tukihenkilötoiminta on edullinen sekä oikea-­aikaisesti ja suunnitellusti toteutettuna myös hyvää tulosta tuottava avohuollon tukitoimi. Ruonan Tukipalveluiden ammatillinen tukihenkilö on turvallinen sosiaali- ­tai terveydenhuollon ammattilainen. Tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä vaikeuksia sekä kehittää sellaista toimintaa, jolla voidaan vaikuttaa pysyvästi vaikeassa tilanteessa olevan henkilön elämäntilanteen korjaamiseen.

Perhetyö on pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää ja lyhytkestoista matalan kynnyksen palvelua, joka tehdään perheiden kotona. Se on vanhemmuuden tukemista lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa ja perhetyön tarkoituksena on tukea arjen hallintaa ja vanhemmuutta. Perhetyö on asiakkaan ja hänen koko perheensä hyvinvoinnin tukemista, ja on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

Tehostettu perhetyö on pitkäkestoinen, intensiivinen ja vahva tukimuoto, jonka kautta pyritään tarjoamaan perheelle kokonaisvaltaista ja hoidollista tukea. Konkreettiset arjen vanhemmuuden ja lasten ikätasoisen arjen teemat sekä terapeuttinen työskentely toimivat toisiaan tukevina työskentelytapoina.

Lasten tapaamispalvelut ovat ammattimaisesti järjestettyjä palveluja, joissa tapaamista valvovat lastensuojelun ammattilaiset, sillä jokaisella lapsella on oikeus tavata molempia vanhempiaan. Järjestämme valvottuja tapaamisia sekä tuettuja tapaamisia Ruonan Hoiva Oy:n rauhallisissa, kodinomaisissa tiloissa Ranuan Rovastinahossa sekä Rovaniemellä keskustassa. Työntekijämme vastaa lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Lisäksi voimme tarjota valvottua siirtoa, joka voi tapahtua joko työntekijän ollessa läsnä tai niin etteivät vanhemmat kohtaa ollenkaan ja lapselle pystytään takaamaan turvallinen siirto. Siirto voidaan toteuttaa Ruonan Hoiva Oy:n alueella Rovastinahossa tai myös muualla.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan, jos syrjäytyminen kestää koko odotettavissa olevan työiän, noin neljäkymmentä vuotta, on yhdestä syrjäytyneestä aiheutuva nykyarvoksi laskettu kansantulon menetys noin 700 000 euroa. Julkisen talouden vastaava menetys on noin 430 000 euroa.

Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin mukaan on myös laskettu, että nuorena syrjäytyvän henkilön yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset ovat hänen elinkaarensa aikana 1,2 miljoonaa euroa.

Pitkäaikainen kodin ulkopuolelle sijoittaminen nostaa kustannukset kymmenkertaiseksi verrattuna lastensuojelun avopalveluihin. Yhden vuoden laitossijoituksen kustannuksilla voitaisiin esimerkiksi:

  • järjestää intensiivistä perhetyötä yli seitsemäksi vuodeksi
  • perhe voisi käydä perheneuvolassa yli 400 kertaa
  • kotipalvelua voitaisiin järjestään lähes 3000 tuntia
    Tiedustelut: p. 0408752838 tai 0408752853
Ruonan hoiva