Rovastinkoti tuottaa lastensuojelupalveluita ammatillisena perhekotina. Perhekodissamme tarjotaan hoitoa ja kasvatusta 0-18 –vuotiaille lapsille, jotka ovat joko huostaanotettuja tai avohuollon tukitoimena sijoitettuja. Lisäksi meillä on yksi jälkihuoltopaikka 18-21 -vuotiaalle. Tuemme lapsiperheitä tarjoten myös tukiperheviikonloppuja ja – lomia alaikäisille. Perhekotimme Rovastinkoti on 3-paikkainen ja sijaitsee Ranuan Rovastinahossa.

Toimintamme tukipilareita

Tuemme yhteydenpitoa lapselle tärkeisiin ihmisiin. Pyrimme heti sijoitukseen alkumetreillä luomaan toimivat ja luottamukselliset suhteet lapsen perheeseen niissä rajoissa kuin se sijoitukseen johtaneet tilanteet huomioon ottaen on mahdollista. Pyrimme järjestämään lapselle säännöllisesti lomia kotona tai muiden läheisten ihmisten luona sekä kutsumme lapsen läheisiä vierailulle perhekodille.

Arki

Arjen säännölliset rutiinit kouluineen ja kotitöineen, harrastuksineen ja nukkumisineen - on se runko, jolle rakennamme. Mieluisa harrastus tuo sisältöä arkeen ja Perhekodin lapsia tuetaan sopivan harrastuksen löytämisessä. Vapaa-aika on yhtälailla tärkeää kuin koulunkäyntikin.

Henkilökunta

Henkilökuntamme on luonnollisesti  hyvin ja asianmukaisesti koulutettua, kokenutta ja hyvin motivoitunutta. Motivaatiohan korostuu jo siinä, että olemme perhekoti, eli meillä asuu perhekotivanhemmat samassa kodissa lapsia varten 24/7/365 (karkausvuonna 366).

Perhekodin vanhemmista Jenni on koulutukseltaan yhteisöpedagogi (amk), sekä opiskelee sosionomiksi (amk) monimuotokoulutuksessa. Aviopuolisonsa Ville, toimii toisena perhekotivanhempana arjen kasvatustyössä ja toiminnassa.

Kissat Maisa ja Leevi sekä pentukoira Manta kuuluvat myös perhekodin vakiohenkilökuntaan.

Kaikki tarvittavat erityispalvelut järjestämme verkostomme kautta.

Kuvia meiltä

Paikkoja vapaana 1.

Paikkatiedustelut: Jenni Pulli, 040 722 5554, jenni.pulli@ruonanhoiva.fi